Bild tagen över Västraskogen hösten 2002

Klicka på bilden för att återgå

Foto Niklas Amneryd